Våra tjänster

Vi vill vara ett bollplank i frågor som handlar om företagets ekonomi och tar hand om det mesta som rör den ekonomiska redovisningen, allt efter behov.

Det här kan vi bl.a. hjälpa till med …

  • Bokföring / Löpande redovisning
  • Bokslut och årsredovisning
  • Deklaration
  • Skattedeklaration / Momsredovisning
  • Löneadministration
  • Fakturering
  • Budget
  • Betalningar
  • Kontakt med Skatteverket och andra myndigheter
  • Konsultation i samband med nybildning eller ombildning

…och ungefär så här kan vårt samarbete fungera

Du som kund använder en del tid på sorteringsarbete och att gå igenom materialet ordentligt så att materialet som lämnas är så komplett som möjligt.

Sedan tar vi gärna över och gör den löpande bokföringen som innebär att vi registrerar verfikationerna i ett bokföringsprogram och efter det går igenom bokföring och stämmer av, d v s kontrollerar att saldot på plusgiro- och bankkonto stämmer, att kundfordringar och leverantörsskulder stämmer med verkligheten, liksom övriga tillgångar och skulder. Efter att ha gjort detta så är det ofta dags att göra en skattedeklaration, dels för skatt och sociala avgifter på lönerna, dels redovisa momsen till Skatteverket.

När räkenskapsåret är slut så är det dags att göra ett bokslut, har du aktiebolag hjälper vi till med specifikationer och att upprätta en årsredovisning. Behöver du en revisor så har vi kontakt med ett antal revisorer som vi kan rekommendera.

När den löpande bokföringen och bokslutet är klart så hjälper vi till med att upprätta en inkomstdeklaration.

Materialet ska sedan arkiveras. Man är skyldig att arkivera räkenskapsmaterial i 7 år. Har du utrymmerproblem så har vi kontakt med en firma som kan sköta arkiveringen.

En del kunder vill ha hjälp med att bilda bolaget, det hjälper vi också till med, liksom kontakter med
Skatteverket och Bolagsverket med de olika blanketter de vill ha.

Löpande kan vi hjälpa till att sköta betalningar, fakturering och upprätta lönespecifikationer och annat som har att göra med lönehantering.

Stockholm

08-691 77 60

Vimmerby

0492-23 101

Södertälje

0736-81 84 49

Välkommen att kontakta något av våra kontor. Vi har kunder i de flesta branscher.