Urval av våra tjänster

Tjänster

Vi bokför medan du jobbar. Vi vill vara ett bollplank i frågor som handlar om företagets ekonomi och tar hand om det mesta som rör den ekonomiska redovisningen, allt efter behov. Läs mer om varje tjänst nedan och hör av er för en skräddarsydd tjänst som passar just er verksamhet.

Vi tar hand om företagets löpande bokföring enligt rutiner som vi kommer överens om. En god dialog är viktig för oss. Vi ser till att arbetet utförs professionellt och enligt god redovisningssed. För att se hur verksamheten utvecklas kan vi löpande ta fram olika rapporter.

Alla företag ska avsluta redovisningen med ett årsbokslut. För de flesta enskilda firmor räcker det med ett förenklat årsbokslut, som ligger till grund för deklarationen. Aktiebolag ska även lämna en årsredovisning till Bolagsverket. Vi ser till att både bokslut och årsredovisning uppfyller alla krav som finns i de olika regelverken, och vi har naturligtvis koll på vilka stoppdatum som gäller.

Företaget ska lämna en inkomstdeklaration varje år. Vi ser till att alla siffror hamnar där de ska och att alla avdrag kommer med. I dialog hjälper vi er med skatteplanering så långt den ryms inom aktuell skattelagstiftning.

Ett led i den löpande redovisningen är att redovisa skatter och avgifter till Skatteverket. Om vi blir registrerade som deklarationsombud, kan ni överlåta detta helt och hållet till oss. Vi tar ansvar för att skattedeklarationen blir korrekt och att den kommer in i rätt tid.

Det är mycket som ska skötas för att få verksamheten att fungera så bra som möjligt. Om det finns behov så hjälper vi er även med exempelvis budgetarbete, fakturering, betalningar och löneadministration. Vi vill vara ett stöd från start till mål, från bolagsbildning till avveckling.

Det är mycket som ska skötas för att få verksamheten att fungera så bra som möjligt. Om det finns behov så hjälper vi er även med exempelvis budgetarbete, fakturering, betalningar och löneadministration. Vi vill vara ett stöd från start till mål, från bolagsbildning till avveckling.

Det är mycket som ska skötas för att få verksamheten att fungera så bra som möjligt. Om det finns behov så hjälper vi er även med exempelvis budgetarbete, fakturering, betalningar och löneadministration. Vi vill vara ett stöd från start till mål, från bolagsbildning till avveckling.

Det är mycket som ska skötas för att få verksamheten att fungera så bra som möjligt. Om det finns behov så hjälper vi er även med exempelvis budgetarbete, fakturering, betalningar och löneadministration. Vi vill vara ett stöd från start till mål, från bolagsbildning till avveckling.

Det är mycket som ska skötas för att få verksamheten att fungera så bra som möjligt. Om det finns behov så hjälper vi er även med exempelvis budgetarbete, fakturering, betalningar och löneadministration. Vi vill vara ett stöd från start till mål, från bolagsbildning till avveckling.

Det är mycket som ska skötas för att få verksamheten att fungera så bra som möjligt. Om det finns behov så hjälper vi er även med exempelvis budgetarbete, fakturering, betalningar och löneadministration. Vi vill vara ett stöd från start till mål, från bolagsbildning till avveckling.

Rulla till toppen