En klar majoritet av småföretagen vill växa, kvinnors företag i högre grad än mäns företag. 77 procent av företagen som drivs av kvinnor vill växa, jämfört med 72 procent av företagen som drivs av män.