I höst inleder Riksbanken historiens största utbyte av sedlar om mynt. Eftersom bankerna i snabb takt har avvecklat sin kontanthantering kommer utbytet huvudsakligen ske ute i handeln. Svensk Handels styrelse och årsstämma är mycket oroade över att handeln kommer att drabbas av stora kostnader för utbytet.(Svensk Handel)

The post Vem ska betala för bytet av sedlar och mynt? appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.