Enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden har en utflyttad persons förvärv av en bostadsrättslägenhetinte ansetts medföra väsentlig anknytning till Sverige.