De flesta nya företagare vill registrera ett domännamn. Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE) har uppmärksammat ett nytt fenomen som kan orsaka problem för nyblivna företagare.