Var sjätte person saknar ekonomisk marginal för oförutsedda utgifter. Det är vanligare att kvinnor saknar kontantmarginal jämfört med män. Yngre, ensamstående med barn, arbetare och personer med utländsk bakgrund saknar kontantmarginal i större utsträckning än andra.