Omkring 45 procent av befolkningen i åldern 16-74 använder en mobiltelefon för att skicka eller ta emot e-post eller att titta på nyhetssajter.