Nio av tio företag med 10 anställda eller fler använde under 2010 internet för att söka information på myndigheters webbplatser. Motsvarande siffra för företagen med 1-9 anställda var 82 procent.