Värdet av Sveriges varuexport uppgick under januari-december 2011 till 1 213 miljarder kronor. Det är en ökning med 7 procent jämfört med året innan. Samtidigt ökade varuimporten med 7 procent till 1 141 miljarder kronor.