Regeringen har i dag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag som underlättar för överskuldsatta företagare att starta om på nytt eller fortsätta med förnyad kraft.