Tjänsteproduktionen ökade med 1,2 procent under januari 2012 jämfört med januari förra året. Bäst gick det för produktionen inom datakonsulterna, där ökningen var 7,9 procent.