Tjänsteproduktionen ökade med 0,5 procent under november 2012 jämfört med november 2011. En bransch med ökande produktion är företagstjänster, som ökade med 8,4 procent.