Tjänsteproduktionen ökade med 1,2 procent under augusti 2012 jämfört med augusti förra året. Bäst gick det för produktionen inom utbildningsväsendet, där ökningen var 10,6 procent.