Tjänsteproduktionen ökade med 0,8 procent under juli 2012 jämfört med juli förra året. Bäst gick det för produktionen inom hälso- och sjukvård, där ökningen var 9,6 procent. Mellan juni och juli minskade tjänsteproduktionen, i säsongrensade värden, med 0,6 procent.