Tjänsteproduktionen ökade med 2,8 procent under mars 2012 jämfört med mars förra året. Bäst gick det för produktionen inom datakonsulter, där ökningen var 9,9 procent.