Regeringen har i dag gett Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten i uppdrag, att som ett led i den särskilda satsningen mot grov organiserad brottslighet, utveckla och följa upp den myndighetsöverskridande samverkan som sker på brottsutbytesområdet.

Läs mer

The post Uppdrag om myndighetsöverskridande samverkan för att mer effektivt återföra vinster från brottslig verksamhet appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.