Regeringen har fattat beslut om en ändring av trafikförordningen, vilket gör att lastbilstransporterna över våra gränser åter kan fungera på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.