Konsumentverket och Svensk Energi är överens om nya riktlinjer för uppsökande försäljning av el, det vill säga gatu-, telefon- och hemförsäljning. Genom större tydlighet från företagens sida så är förhoppningen att konsumenten ska känna ökad trygghet i sitt inköp av el.