Från och med 1 mars måste butikerna tydligt redovisa den lägsta totalkostnaden när du köper mobiltelefon med abonnemang. Det räcker inte med att bara ange månadskostnaden.