De kommande hårdare kraven på svenska banker ger positiva effekter på samhällsekonomin. Detta bedömer Finansinspektionen (FI) i sin tredje kvartalsrapport om bankernas räntor och utlåning.