Under januari månad nyregistrerades 6 491 företag på Bolagsverket jämfört med 7 256 i januari 2012, en minskning med 765 företag eller 10,5 procent. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.