Skatteverket har gett ut en ny broschyr om bland annat traktamenten inom byggbranschen. Broschyren vänder sig i första hand till dig som är arbetsgivare inom bygg- och anläggningsbranschen samt till arbetsgivare i liknande branscher.