Tjänsteprisindex steg med 1,2 procent från fjärde kvartalet 2011 till första kvartalet 2012. Motsvarande förändring under föregående kvartal var en uppgång med 0,5 procent. Sedan första kvartalet 2011 har Tjänsteprisindex stigit med 2,2 procent.