För småhusenheter (helårsbostäder) beräknas den genomsnittliga taxeringsvärdeshöjningen i riket för jämförbara1 enheter till 12 procent i förhållande till 2011 års taxeringsvärden. Motsvarande siffra för fritidshusenheter var 13 procent.