Under årets tredje kvartal ökade lönesummorna med 8,4 procent i restaurangbranschen, jämfört med tredje kvartalet 2011. Omräknat till helårsarbeten motsvarar ökningen cirka 6 000 fler helårsarbeten i restaurangbranschen.