Sveriges varuhandel, såväl export som import, ökade med sju procent vardera för helåret 2011. För sista kvartalet 2011 minskade dock exporten något. Det visar Kommerskollegiums rapport över Sveriges utrikeshandel under 2011.