Intresset för svenska livsmedel fortsätter att växa världen över. Under 2011 har Exportrådet, Food from Sweden och Visit Sweden, genomfört satsningar som har lett till framgångar för svenska producenter på exportmarknader.