Sex av tio elever i gymnasieskolans avgångsklasser läsåret 2011/12 planerar att börja på en högskoleutbildning inom tre år. I Stockholms län är studieintresset störst både bland kvinnor och män. Där planerar 72 procent av kvinnorna och 65 procent av männen att studera vidare.