Gränsöverskridande investeringar i utländska aktier och fonder gav under andra kvartalet ett kapitalutflöde på 52 miljarder kronor netto. Utflödet beror främst på att svenska placerare köpte fonder registrerade i Luxemburg.