Storstadskommuner och residensstäder har en större andel högutbildade än riksgenomsnittet. Majoriteten av kommunerna med allra högst utbildningsnivå ligger i Stockholms län. Totalt är det 40 kommuner som ligger över riksgenomsnittet på 24 procent.