Den negativa trend med konkursökningar som vi sett under hela året fortsätter. Under september månad ökade konkurserna med hela 24 procent jämfört med samma månad förra året.