Den totala aktieförmögenheten i bolag noterade på svensk marknadsplats var i slutet av juni i år värderad till 3 715 miljarder kronor. Det är en ökning med 104 miljarder jämfört med årsskiftet.