Under 2011 såldes ungefär 130 000 bostäder i Sverige.
För många innebär försäljningen en kapitalvinst som beskattas med 22 procent. För att slippa kostnadsränta ska skatten på kapitalvinsten finnas bokförd på skattekontot hos Skatteverket senast den 13 februari.