Skattereduktion för husarbete kan medges när betalning sker med presentkort som har ett fastställt beloppsmässigt värde. Skattereduktion medges inte för presentkort som avser en viss angiven tjänst eftersom överlämnandet av ett sådant presentkort inte kan jämställas med en betalning.