Från och med den 15 maj ska du använda Skatteverkets bankgirokonto, 5050#8209;1055, när du betalar in din skatt till skattekontot.
Skatteverket avslutar från detta datum skattekontots plusgirokonto, 489 01 03#8209;7.