På Skatteverkets hemsida finns nu en ny utgåva av Skatte- och taxeringsförfattningarna 2012, inkomståret 2011. Dokumentet motsvarar SKV 300 utgåva 34. Utgiven i mars 2012 av Skatteverket.