Vid 2011 års taxering av 2010 års inkomster ökade den beskattningsbara förvärvsinkomsten för fysiska personer med 35 miljarder kronor. Det innebar en ökning med 2,2 procent till totalt 1 658 miljarder kronor.