I dag berättar näringsminister Annie Lööf om satsningar i höstens budget för att sänka kostnaderna för Sveriges företagare. Det handlar om sänkta egenavgifter, minskade kostnader för sjuklöneansvaret och bättre tillgång till kapital för att fler småföretag ska kunna växa och skapa jobb.

Läs mer

The post Satsningar för fler jobb i små och växande företag appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.