Tidiga insatser från den kommunala budget- och skuldrådgivningen skulle minska risken för att överskuldsatta hamnar i ett socialt utanförskap. Men trots det uteblir satsningarna från kommunerna.