Sysselsättningen i hotell- och restaurangbranschen ökade med 5,3 procent under de tre första kvartalen 2012. Ökningen motsvarar cirka 6000 nya helårsverken. Flest nya arbetstillfällen har skapats i Stockholm (2578).