Skattesatsen på restaurang- och cateringtjänster sänks från 25 procent till 12 procent. Den lägre skattesatsen gäller från och med den 1 januari 2012.
Sänkningen gäller inte för tillhandahållande av spritdrycker, vin och starköl.