Den europeiska skuldkrisen gör att även Sveriges ekonomi bromsar in kraftigt under 2012. Samtidigt förväntas Sveriges ekonomi återhämta sig från 2013 och framåt och därför bedömer regeringen att det inte behövs några breda krisåtgärder idag.