En försiktig optimism präglar företagens bedömningar av framtidsutsikterna. Det visar Riksbankens företagsundersökning i maj. Konjunkturläget är fortfarande svagt även om det har förbättrats under våren. Priserna väntas stiga långsamt framöver och är knutna till ett lågt kostnadstryck och förhoppningar om stigande efterfrågan.

The post Riksbankens företagsundersökning: Konjunkturuppgång i uppförsbacke appeared first on Sveriges Redovisningskonsulters Förbund.