Skyldigheten att upprätta och skicka in en revisionsberättelse för ett räkenskapsår är beroende av om aktiebolaget har revisor registrerad på det aktuella räkenskapsårets sista dag.