Bokföringsnämnden, BFN, har den 8 oktober 2012 fattat beslut om ett remissförslag på allmänna råd om byte mellan K-regelverk med tillhörande uttalande. BFN fattade samtidigt beslut om konsekvensutredningen.