Bokföringsnämnden, BFN, fattade den 5 november 2012 beslut om ett förslag på allmänna råd med tillhörande vägledning om bokföring. Remissvaren ska lämnas senast den 28 februari 2013.