Skatteverkets registreringsprogram för kontrolluppgifter (SKV 261) vänder sig i första hand till dig som annars skulle lämna in dina kontrolluppgifter på papper.