Regeringen har arbetat i flera år med att förenkla reglerna för företagen. Men en majoritet av företagen tycker inte att regelbördan har lättat, utan snarare blivit tyngre. Riksrevisionens granskning visar att regeringens åtgärder inte har satts in där de får störst effekt.