Den genomsnittliga räntan på hushållens nya låneavtal uppgick i februari till 4,05 procent. Det är en minskning med 0,05 procentenheter jämfört med januari och 0,20 procentenheter lägre än i december.