Regeringen har beslutat att höja provavgifterna för körkort och yrkesmässig trafik. De nya avgifterna gäller från den 1 september 2012.